Hver uke arrangerer vi ukesgolf. Det er åpent for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer.
INFO OG REGISTRERING